Skydd av personuppgifter

För att kunna handla hos pc-mac-servicecenter.se ska du ange: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Ovanstående data lagras tillsammans med information om vilka varor du har köpt i 5 år från utgången av det räkenskapsår som informationen avser, se. Bokföringslagen § 10, varefter uppgifterna raderas.

Information ges inte vidare och säljas inte vidare till tredje part, utom i samband med en omstrukturering eller en fullständig eller partiell försäljning av bolaget. Eventuell vidaregivning i en sådan situation ska ske i enlighet med den på tidpunkten aktuella sekretesslagstiftningen.

Som kund har du rätt att få tillgång till våra registreringsuppgifter om dig och du kan invända mot en registrering enligt reglerna om detta i lagen om behandling av personuppgifter. Kommentarer relaterade till detta riktas till vår kundtjänst via e-post kontaktformuläret.
Allmänna villkor  |  Leverans och frakt  |  Installations- och produktaktiveringsgaranti  |  Garanti- och ansvarsbegränsning  |  Skydd av personuppgifter  |  Användning av cookies  |
©
Copyright 2012-2017  PC-MAC Servicecenter Hellerup  All Rights Reserved
 Lille Strandvej 26 DK-2900 Hellerup - Denmark  Telefon +45 70 55 55 86  CVR 25169697 Danske Bank 1551 000 900 69 82