Garanti- och ansvarsbegränsning

Hos pc-mac-servicecenter.se kan du få relevant information på andra webbplatser via länkar. Dessa webbplatser är utanför pc-mac-servicecenter.se kontroll och vi kan därför inte hållas ansvarig för innehållet på dessa sidor. Information om produkter som köps från sådana hemsidor, med undantag för särskilt nämnda produktbeskrivningar och generella licens- och garantiregler för programvarutillverkarnas hemsidor, ingår inte i beskrivningen av de beställda varorna i avtalet mellan köparen och pc-mac-servicecenter.se.

pc-mac-servicecenter.se ansvarar därför inte för direkta eller indirekta förluster på grund av att de beställda varorna kommer för sent hem till köparen, eller som en följd av att de beställda varorna drabbas av brister när förseningar eller defekter orsakas av köparens handling, underlåtenhet eller omständigheter som ligger utanför pc-mac-servicecenter.se kontroll, t.ex. krig, upplopp, oro, brand, statlig inblandning, beslagläggande, valutarestriktioner, arbetskonflikter av något slag, inklusive strejk och lockout eller liknande.

Förutom installations- och produktaktiveringsgaranti ger pc-mac-servicecenter.se ingen självständig garanti för programvaruprodukter. Detta innebär att köparen därefter omfattas av de garantier som tillverkaren av programvaruprodukterna i allmänhet har utfärdat och specifikt utfärdar till köparen i samband med registrering, produktaktivering och validering av produkten. Köparen är också omfattad av de aktuella licensregler som programvarutillverkarna har utfärdat.
Allmänna villkor  |  Leverans och frakt  |  Installations- och produktaktiveringsgaranti  |  Garanti- och ansvarsbegränsning  |  Skydd av personuppgifter  |  Användning av cookies  |
©
Copyright 2012-2017  PC-MAC Servicecenter Hellerup  All Rights Reserved
 Lille Strandvej 26 DK-2900 Hellerup - Denmark  Telefon +45 70 55 55 86  CVR 25169697 Danske Bank 1551 000 900 69 82